Pierwszy dzwonek zabrzmiał w Szkole Podstawowej Nr 15 w Bydgoszczy dnia 1 września 1954 roku. Szkoła liczyła wówczas 582 uczniów. Już dnia 18 listopada 1954 roku powołano pierwszy Komitet Rodzicielski szkoły, zapoczątkowując tym samym dobre tradycje współpracy z rodzicami.

Osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, sportowe towarzyszą szkole i jej wychowankom od samego początku. Na przykład w roku szkolnym 1962/1963 szkoła zajęła pierwsze miejsce w miejskich drużynowych zawodach matematycznych i drugie miejsce w mieście pod względem ilości sukcesów sportowych. Byliśmy organizatorem Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych - pierwszej masowej imprezy na terenie miasta Bydgoszczy. Zajmowaliśmy czołowe miejsca, m.in. w Memoriale Dziecięcych Sztafet im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie.


Od samego początku istnienia szkoły pracowali w niej znakomici i oddani swojej pracy nauczyciele. Szkoła miała i ma szczęście do bardzo dobrych dyrektorów, którzy wykazywali i wykazują nie tylko fachowość i znakomite przygotowanie pedagogiczne, ale także zdolności organizacyjne.

 

W roku 1966 podjęto ważną inicjatywę budowy  boiska szkolnego, a w 1969 roku w piętnaście lat od powstania placówki nadano szkole imię XXV –lecia PRL.

 

W roku 1974 szkoła rozpoczęła ścisłą współpracę z Pomorskim Okręgiem Wojskowym, a w roku szkolnym 1978/79 z Wojskowym Klubem Sportowym (WKS) „Zawisza”. Placówka uzyskała wówczas status szkoły sportowej. Z inicjatywy ówczesnego w-ce dyrektora Karola Paszkiewicza i pani Marianny Szwed powołane zostały klasy o profilu gimnastyki sportowej i lekkiej atletyki. Od samego początku ich istnienia WKS „Zawisza” pełni patronat nad ich działalnością,  zapewniając naszym sportowcom bazę szkoleniową, specjalistyczną opiekę medyczną trenerów.

 

W roku 1979 przyznano szkole medal „Za zasługi dla miasta Bydgoszczy” i „Order Obrońcy Przyrody”. W tym samym roku z okazji 25–lecia istnienia, ufundowano szkole sztandar. W 1980 roku z inicjatywy panów Stanisława Mątewskiego i Karola Paszkiewicza powołano w szkole klasy o profilu piłkarskim, a osiem lat później  w 1988 zaczęły funkcjonować również klasy o profilu akrobatyki sportowej, których pomysłodawcami byli panowie Marian Balcerzak i Adam Spiehs.

Wraz z kolejną reformą oświaty zyskaliśmy status Zespołu Szkół nr 15. Od roku 1999  w budynku oprócz Szkoły Podstawowej nr 15 funkcjonowało także Gimnazjum nr 10, którego ostatnia klasa w roku szkolnym 2014/2015 zamknęła 16- letnią epokę „Dziesiątki”.

 

Z inicjatywy dyrektor Barbary Maćkowskiej w 2007 roku szkoła zyskała imię wybitnej, wielokrotnej medalistki olimpijskiej, mieszkanki Bydgoszczy – pani Teresy Ciepły. A w roku 2008 po raz pierwszy powstały klasy w szkole podstawowej o nowym profilu skoków na trampolinie.

 

Kolejne lata to szybki i spektakularny rozwój  naszej placówki. W 2010 roku oddano do użytku imponującą  halę sportową, a rok później w 2011 otwarto kompleks boisk sportowych „Orlik”. W ten sposób szkoła zyskała bogate  zaplecze treningowe.

 

Rok później miało miejsce ważne wydarzenie na trwałe zmieniające charakter pracy naszej szkoły. Od 2012 roku zyskaliśmy status Szkoły Mistrzostwa Sportowego i w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół funkcjonowały już obok SP 15     i Gimnazjum 10,  SP 69 MS  i Gimnazjum 57 MS. Od roku 2012 szkoła wzbogaciła się o jeszcze jedną, szóstą już, dyscyplinę sportową.  Została powołana do życia klasa o profilu koszykówki dziewcząt na poziomie gimnazjalnym. Z myślą o najmłodszych  w 2014 roku wybudowano  przy kompleksie boisk „Orlik” plac zabaw.

 

W roku szkolnym 2014/2015 z inicjatywy dyrektora Tomasza Gadzińskiego podpisano umowę między Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Kujawsko - Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej  i Miastem Bydgoszcz, na mocy której powołano  do istnienia   Akademię Młodych Orłów.

 

W tym samym roku szkolnym dzięki umowie podpisanej przez Polski Związek Gimnastyki Sportowej i Prezydenta Miasta Bydgoszczy, staliśmy się centralnym ośrodkiem szkolenia dzieci i młodzieży w gimnastyce kobiet i mężczyzn. Prężny rozwój naszej placówki zapowiada, jak można oczekiwać, niejeden sportowy sukces w jej przyszłości.

 

Sukcesy szkoły

Cechą wyróżniającą naszą placówkę spośród innych bydgoskich szkół są znaczące sukcesy sportowe. W ciągu długoletniej działalności klas sportowych nasi uczniowie zdobyli:

- gimnastycy - 96 złotych medali i 44 tytuły Mistrzów Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,

-  akrobaci - 15 tytułów Mistrzów Polski w Akrobatyce Sportowej,

- lekkoatleci - 16 tytułów Mistrzów Polski i 14 tytułów Mistrzów Województwa Ligi  Lekkoatletycznej,

- piłkarze - 3 tytuły Mistrzów Polski w Piłce Nożnej w rocznikach U-99 i U-98

 

Nasi uczniowie byli wielokrotnie laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty, w tym:

  • 23 laureatów z języka polskiego
  • 16 laureatów z matematyki
  • 7  laureatów z fizyki
  • 4 laureatów z języka angielskiego
  • 4 laureatów z geografii
  • 3 laureatów z chemii
  • 1 laureat z biologii
  • 1 laureat z historii

Szkoła od początku istnienia tętni życiem. Działały i działają w niej organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań. Młodzież i dzieci aktywnie pracują na zajęciach kół przedmiotowych,   rozwijają swoje zdolności i odkrywają talenty na spotkaniach zespołów teatralnych , wokalnych, fotograficznych, szachowych i biblijnych.

 

Nauczyciele angażują młodzież w akcje charytatywne takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Góra Grosza”, „Wigilia dla bezdomnych”, czy zbieranie darów dla zwierząt ze schroniska.

 Młodzież naszej szkoły wdrażana jest do życia w demokratycznym społeczeństwie poprzez niezwykle aktywną działalność Samorządu Uczniowskiego. Wielu pedagogów wprowadza do realizowanych programów nauczania innowacyjne treści programowe. Wszyscy nauczyciele  i trenerzy ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalą własny warsztat pracy.

 

Dyrekcja szkoły w minionych latach:

Lata 2020-2022

Dyrektor - mgr Tomasz Gadziński
Z-ca - dr Agnieszka Stpiczyńska
Z-ca - mgr Beata Pilewska
Z-ca - ds. sportu - mgr Jakub Urbanek

Lata 2017-2020

Dyrektor - mgr Tomasz Gadziński
Z-ca - mgr Grażyna Golińska
Z-ca - mgr Katarzyna Czyszkowska
Z-ca - ds. sportu - mgr Jakub Urbanek

Lata 2014-2017

Dyrektor - mgr Tomasz Gadziński
Z-ca - mgr Ewa Stpiczyńska
Z-ca - mgr Katarzyna Czyszkowska
Z-ca - ds. sportu - mgr Jakub Urbanek

Lata 2013-2014

Dyrektor - mgr Tomasz Gadziński
Z-ca - mgr Ewa Stpiczyńska
Z-ca - mgr Bogna Różyczka
Z-ca - mgr Katarzyna Czyszkowska                                                                                      

Lata 2010-2013

Dyrektor - mgr Renata Nitecka
Z-ca - mgr Ewa Stpiczyńska
Z-ca - mgr Bogna Różyczka
Z-ca ds. sportu - mgr Tomasz Gadziński

Lata 2009-2010

Dyrektor - mgr Renata Nitecka
Z-ca - mgr Ewa Stpiczyńska
Z-ca - mgr Katarzyna Czyszkowska
Z-ca ds. sportu - mgr Zbigniew Wójciak

Lata 2003-2009

Dyrektor - mgr Barbara Maćkowska
Z-ca - mgr Ewa Stpiczyńska
Z-ca - mgr Katarzyna Czyszkowska
Z-ca ds. sportu - mgr Zbigniew Wójciak
Lata 2000-2003

Dyrektor - mgr Barbara Maćkowska
Z-ca - mgr Ewa Stpiczyńska
Z-ca - mgr Katarzyna Czyszkowska
Z-ca ds. sportu - mgr Karol Paszkiewicz

Lata 1999-2000

Dyrektor - mgr Barbara Maćkowska
Z-ca - mgr Ewa Stpiczyńska
Z-ca ds. sportu - mgr Karol Paszkiewicz

Lata 1995-1999

Dyrektor - mgr Barbara Maćkowska
Z-ca - mgr Janina Zakrocka
Z-ca ds. sportu - mgr Karol Paszkiewicz

Lata 1994-1995

Dyrektor - mgr Barbara Maćkowska
Z-ca - mgr Janina Zakrocka
Z-ca - mgr Jadwiga Dyakowska
Z-ca ds. sportu - mgr Karol Paszkiewicz

Lata 1989-1994

Dyrektor - mgr Janina Zakrocka
Z-ca - mgr Barbara Maćkowska
Z-ca - mgr Jadwiga Dyakowska
Z-ca ds. sportu - mgr Karol Paszkiewicz

Lata 1986-1989

Dyrektor - mgr Janina Zakrocka
Z-ca - Czesława Gęsicka
Z-ca - mgr Barbara Maćkowska
Z-ca ds. sportu - mgr Karol Paszkiewicz

Lata 1975-1986

Dyrektor – mgr Jerzy Januchowski
Z-ca - mgr Janina Zakrocka
Z-ca - Czesława Gęsicka
Z-ca ds. sportu - mgr Karol Paszkiewicz

Lata 1973-1975

mgr Mirosława Dobek
mgr Marianna Groblewska
mgr Janina Zakrocka

Lata 1967-1973

mgr Ryszarda Bradenbury
mgr Marianna Groblewska
mgr Tadeusz Riemer
mgr Jerzy Zawadzki

Lata 1956-1967

mgr Ksawery Jędryczka
mgr Tadeusz Riemer
mgr Janina Kniter
mgr Janina Kuziemska

Lata 1954-1956

mgr Gracjan Wróblewski