Stołówka szkolna

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 68 zł
(17 dni x 4zł jeden obiad)


wpłat należy dokonywać w dniach: od 01.09. do 06.09.2021 r.
na rachunek bankowy nr: 50 1240 6452 1111 0010 7497 6662

 

UWAGA!

JEŚLI PŁATNOŚĆ NIE ZOSTANIE DOKONANA W PODANYM TERMINIE, UCZEŃ NIE ZOSTANIE UMIESZCZONY NA LIŚCIE OBIADOWEJ, CO SKUTKUJE WSTRZYMANIEM WYDANIA OBIADU. W CELU UNIKNIĘCIA TAKIEJ SYTUACJI PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt: tel. 885-903-680 lub obiady@sp15.bydgoszcz.pl