Stołówka szkolna

 Opłata za obiady za miesiąc LUTY + 1 dzień STYCZNIA (31.01.)
wynosi 84 zł (21 dni x 4 zł jeden obiad)

 

wpłat należy dokonywać w dniach:
od 21.01. do 28.01. 2022 r.na rachunek bankowy nr:
50 1240 6452 1111 0010 7497 6662

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
tel. 885-903-680
lub obiady@sp15.bydgoszcz.pl

 

UWAGA!

JEŚLI PŁATNOŚĆ NIE ZOSTANIE DOKONANA W PODANYM TERMINIE, UCZEŃ NIE ZOSTANIE UMIESZCZONY NA LIŚCIE OBIADOWEJ, CO SKUTKUJE WSTRZYMANIEM WYDANIA OBIADU. W CELU UNIKNIĘCIA TAKIEJ SYTUACJI PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.