Stołówka szkolna

Opłata za obiady za miesiąc CZERWIEC wynosi 60 zł
(15 dni x 4 zł jeden obiad)

wpłat należy dokonywać w dniach:
od 23.05. do 30.05.2022 r.


na rachunek bankowy nr:
50 1240 6452 1111 0010 7497 6662

UWAGA !
W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO PROSZĘ O ODLICZENIE NADPŁAT I ODPISÓW.
UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ OTRZYMALI KARTECZKI Z INFORMACJĄ O WYSOKOŚCI NADPŁAT.

 

 W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
tel. 885-903-680
lub obiady@sp15.bydgoszcz.pl

 

UWAGA!

JEŚLI PŁATNOŚĆ NIE ZOSTANIE DOKONANA W PODANYM TERMINIE, UCZEŃ NIE ZOSTANIE UMIESZCZONY NA LIŚCIE OBIADOWEJ, CO SKUTKUJE WSTRZYMANIEM WYDANIA OBIADU. W CELU UNIKNIĘCIA TAKIEJ SYTUACJI PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.