’’KARTKA URODZINOWA DLA KRÓLOWEJ ELŻBIETY II’’ - KONKURS W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA UCZNIÓW Z KLAS 4-8.

Zachęcamy Was do stworzenia ciekawej, estetycznej i stylistycznie poprawnej kartki urodzinowej po angielsku dla Królowej Elżbiety II, która oficjalnie będzie obchodzić swoje Święto w drugą niedzielę czerwca.

ZWYCIĘSKA PRACA ZOSTANIE PRZESŁANA DO PAŁACU BUCKINGHAM.

Konkurs trwa od 5.05 .2022 r. do 20.05.2022 r.

Uczestnikiem konkursu może być uczeń klas IV- VIII.

Prace konkursowe należy dostarczyć jednemu z nauczycieli języka angielskiego w podpisanej kopercie z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, klasa.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić się do swojego nauczyciela angielskiego z przygotowanym własnym tekstem w celu skonsultowania poprawności. Należy pamiętać, że do Królowej zwracamy się “Your Majesty”.

Maksymalny rozmiar pracy to wielkość A5.

Prace nie będą zwracane autorom.

Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

Zgodność z tematem konkursu.

Poprawność językowa, formalny styl wypowiedzi.

Oryginalność stworzonych życzeń.

Umiejętności artystyczne autora pracy (kompozycja, estetyka wykonania).

2. Technika wykonania kartki jest dowolna.
 
Nauczyciele jezyka angielskiego.