Konkurs fotograficzny dla kl.1-3 pt. ,,Śladami wiosny”

Zaobserwuj piękno otaczającej przyrody wiosennej i zatrzymaj je na fotografii…


1. Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej przyrodę wiosenną.
2. Uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie w formacie A5( 15x21) podpisane imieniem ,nazwiskiem i klasą.
3. Termin przesyłania prac konkursowych do 11 kwietnia 2022r.
4. Zdjęcia należy dostarczyć do wychowawcy lub sali nr 7 i 10.
5. Nagrody: umieszczenie prac na stronie internetowej szkoły, dyplomy, drobne upominki.

 

Anna Dutkowska, Dorota Jankowska