KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW Z KLAS 4-8. ’’Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, czyli sfotografuj szczęście’’.

1.Czas trwania konkursu - od  26.04 .2022 r. do 15.05.2022 r.

2.Uczestnikiem konkursu może być uczeń klas IV- VIII.

3.Zachęcamy Was do ciekawego i kreatywnego  przedstawienia  szczęśliwej chwili, szczęśliwego dnia.

4.Prace konkursowe w formie kolorowej odbitki należy dostarczyć jednemu z  organizatorów konkursu.

5.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace – fotografie.

6 Do każdej pracy należy dołączyć  następujące informacje:

- imię i nazwisko autora,

- klasę.

7. Prace nie będą zwracane autorom.

8. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

§   Zgodność z tematem przewodnim.

§  Umiejętności artystyczne autora pracy (kompozycja, oryginalność w ujęciu tematu).

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna, jednak bez nadmiernej ingerencji programowej.

3. Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik, przesyłając

 fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę

 na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

 

 

Organizatorzy: M. Świtała, M. Stawicka, I. Klaman, B. Ratajczak