Konkurs literacki dla klas 4-5 pt. ‘’Oto moja baśń’’.

 Hans Christian Andersen , niemieccy bracia – Wilhelm Karl Grimm i Jacob Ludwig Karl Grimm, Jean de La Fontaine ,Maria Konopnicka –każde z nich pewnego dnia postanowiło napisać swoją pierwszą baśń. Chcesz dołączyć do tego  zaszczytnego grona? To nie jest takie trudne, jak Ci się wydaje. Po prostu usiądź i …napisz baśń.

1. Celem konkursu jest:

- wzbudzenie w uczestnikach kreatywności,

- tworzenie własnych utworów baśniowych,

- propagowanie postawy prezentowania własnej twórczości.

2. Tematem konkursu jest napisanie wymyślonej przez siebie  baśni.

3. Konkurs skierowany jest do dzieci  z klas 4-5.

4.  Każdy uczestnik  powinien oddać pracę w terminie do 29.04.2022. do pani M. Świtały lub p. A. Zalas - sale 13, 26;

5.  Prace powinny spełniać następujące kryteria:

- forma papierowa,

- praca podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa.

- praca napisana samodzielnie, wcześniej nie była publikowana;

6. Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematem konkursu oraz wymaganiami technicznymi (do 2 stron wydruku

komputerowego, czcionka Times New Roman – rozmiar: 12);

- oryginalność;

- poprawność językowa, ortograficzna oraz interpunkcyjna;

- samodzielność.

7. Nagrody 

 Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla trzech zwycięskich prac.

 Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Teresy Ciepły

 Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały za udział w konkursie.

9. Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

 

 

Zapraszamy! Małgorzata Świtała, Agnieszka Zalas