Konkurs literacki dla uczniów z klas 4-8 pt.’’Na widowni fanów tysiąc, doping , aplauz-mógłbym przysiąc!

PRACA KONKURSOWA - OPOWIADANIE.

1. Opowiadanie powinno dotyczyć jednej z poniższych kwestii:

a) własnego doświadczenia sportowego,

c) zasady fair play i szacunku dla innych,

d) radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą.

2. Opowiadanie, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 4 stron tekstu – należy zastosować czcionkę Times New Roman  12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5.

 3.  Każdy uczestnik  powinien oddać pracę  do  dnia  7 czerwca 2022 roku.

4.  Prace powinny spełniać następujące kryteria:

- forma papierowa,

- praca podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa .

5. Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematem konkursu oraz wymaganiami ,

- oryginalność,

- poprawność językowa, ortograficzna oraz interpunkcyjna,

- samodzielność.

                Organizatorzy: M. Świtała, M. Stawicka, I. Klaman, B. Ratajczak