Konkurs plastyczny na plakat antysmogowy

Szkolny Klub UNICEF w ramach akcji STOP-SMOG

ogłasza konkurs plastyczny na plakat antysmogowy

dla uczniów klas IV-VIII

,, Fuj – coś tu brzydko pachnie”

 

 

 

1.Czas trwania konkursu - od  24.04 .2022 r. do 5.05

2.Uczestnikiem konkursu może być uczeń klas IV- VIII.

3.Zachęcamy Was do ciekawego i oryginalnego przedstawienia problemu smogu na świecie

4.Prace plastyczne przekazujemy do sali 23 - p.J.Sulińskiej lub p.K.Szpott

5.Każdy uczestnik wykonuje jeden plakat.

6 Do każdej pracy należy dołączyć  następujące informacje:

- imię i nazwisko autora oraz klasę

7. Prace będą wywieszone na korytarzu, nie będą zwracane autorom.

8. Prace uczniów będą eksponowane na stronie internetowej szkoły.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Prace plastyczne będą oceniane według następujących kryteriów:

a) Zgodność z tematem przewodnim – jak walczyć ze smogiem.

b)Umiejętności plastyczne autora pracy (kompozycja, oryginalne przedstawienie tematu).

2. Dowolna technika plastyczna

3. Praca dowolnej wielkości

 

Joanna Sulińska Katarzyna Szpott