KONKURS PLASTYCZNY: „NA RATUNEK 112”

WARUNKI UCZESTNICTWA

 - konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 1- 4 zapisanych do świetlicy

- format prac: A- 4

- technika dowolna, forma płaska

- prace należy oddać do świetlicy do dnia 11.02.2022 r.

 KRYTERIA OCENY

- właściwe ujęcie tematu

- ciekawy sposób przedstawienia

- jakość wykonania oraz estetyka

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

- Odbędzie się w terminie do dnia 8.03.2022 r.

- Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody

- Najbardziej oryginalna praca zostanie dodatkowo wyróżniona przez jury naszej szkoły- zwycięzca otrzyma nagrodę!!!

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.

 

WSZELKIE POZOSTAŁE INFORMACJE DOSTĘPNE W ŚWIETLICY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

                                       Wychowawcy :)