Nauka zdalna dla klas 5-8 od 31 stycznia 2022

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r., poz. 186) informuję, że od 31.01.2022 roku przechodzimy w tryb nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: MS Teams dla wszystkich uczniów klas 5-8.

 

Tomasz Gadziński
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 15 z OMS