Nauka zdalna od 13 grudnia 2021

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły, na podstawie decyzji Sanepidu z dnia 10.12.2021 r. informuję, iż w terminie 13 – 17.12.2021 r. ulega zmianie organizacja pracy szkoły:

a) nauka zdalna z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: MS Teams dla wszystkich uczniów klas 1-8;

b) opieka świetlicowa tylko dla uczniów rodziców służb mundurowych oraz medycznych pracujących przy zwalczaniu epidemii covid – 19.


Tomasz Gadziński
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 15 z OMS