Odbiór wyników egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty można odebierać od 8 lipca w sekretariacie szkoły.